Céljaink

 

KÁRPÁT-HAZA KLUB CÉLJAI

HIT és ERŐ

Megmaradásunk és sikereink záloga az összefogás. Fontosnak tartjuk a családok szerepét alapvető értékeink és identitástudatunk megőrzéséhez. Munkánkkal, eredményeinkkel, egymás iránti felelősségvállalásunkkal adjunk hitet és erőt egymásnak, hogy a Kárpát-medencében és a világ más tájain élő magyar emberek a magyar nemzet teljes jogú tagjai legyenek és ezzel a tudattal éljék életüket.

ANYANYELVÜNK VÉDELMÉBEN

Anyaországi és külhoni kulturális, gazdasági közösségek közreműködésével programokat és projekteket szervezünk.

Segítséget adunk ahhoz, hogy az „őshonos lakosság” tanulhassa, beszélhesse anyanyelvét, megtarthassa hagyományait, nemzeti identitását és szülőföldjén szabadon élhessen saját kultúrájában.

 

EGYÜTT

A Kárpát-Haza Klub politikamentesen civil összefogással kulturális értékeink széles körben történő megismertetését, valamint a gazdaság versenyképességének növelését kívánja szolgálni.

Arra törekszünk, hogy a velünk együtt élő nemzetekkel kulturális és gazdasági téren kölcsönösen jó kapcsolatokat építsünk ki és biztosítsuk helyünket a Kárpát-medencében.

KULTÚRA és GAZDASÁG

"Kultúra nincs gazdaság nélkül és gazdaság nincs kultúra nélkül."

A Kárpát-Haza Klub anyaországi és külhoni rendezvényein a kultúra és a gazdaság együttélését, egymásra hatását kívánja bemutatni a gyakorlatban. Ez az újkori szemléletváltás és gondolkodás lehet az egyik meghatározó feltétele megmaradásunknak a Kárpát-medencében.

 

MUNKAHELY A SZÜLŐFÖLDÖN

Anyaországi, valamint külhoni gazdasági közösségek közreműködésével gazdaságfejlesztési és innovációs programokkal erősítsük a szülőföld megtartó erejét. Az a célunk, hogy civil szerveződéssel a Kárpát-Haza Klub --- szakemberek segítségével --- adjon lehetőséget a hagyományokra épülő családi vállalkozások elindításához, valamint anyaországi és külhoni magyar vállalkozók munkahelyteremtő kapcsolatépítéséhez.

TURIZMUS

Anyaországban és külhonban segítsük a helyi és regionális turisztikai értékeink, valamint történelmi hagyományaink megismerését, népszerűsítését --- legendáriumok elkészítését és megismertetését.

Továbbá fontosnak tartjuk a tudomány és a sport példaértékű képviselőinek bemutatását, valamint a gasztronómia és az egészségturizmus iránti érdeklődés felkeltését.

 

INFORMÁCIÓS ADATBANK

Kulturális értékeink és gazdasági, valamint turisztikai termékeink népszerűsítése érdekében folyamatosan bővítjük információs adatbankunkat. Az a célunk, hogy a gazdasági kapcsolatok erősítésével, a munkaerő helyben tartásával, valamint a mesterséges intelligencia hatékonyabb alkalmazásával segítsük a kis- és középvállalkozások együttműködését. Információs adatbankunkban folyamatos és egyre hatékonyabb felhasználóbarát felületet biztosítunk a klubtagok számára, melynek segítségével gyorsabb és átláthatóbb a „keresés és a kapcsolattartás”.

KONFERENCIA és ÜZLETEMBER FÓRUM

A világhírű Csángó Fesztiválon Jászberényben évente, olyan találkozóhelyet biztosítunk --- a Kárpát-Haza Magyar Konferencia és Üzletember Fórum programjaival, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület aktív közreműködésével, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet partneri együttműködésével, valamint Jászberény Város Önkormányzatának támogatásával és a Jászság kulturális értékeinek bemutatásával --- ahol az idelátogatók megélhetik az összetartozás érzését és segítséget kapnak identitásuk megőrzéséhez és a nemzeti integráció megvalósításához.