KÁRPÁT HAZA KLUB CÉLJAI

 

EGYÜTT

A Kárpát-Haza Klub politikamentesen CIVIL ÖSSZEFOGÁSSAL kulturális értékeink széles körben történő megismertetését, valamint a GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉT KÍVÁNJA SZOLGÁLNI. Arra törekszünk, hogy a VELÜNK EGYÜTT ÉLŐ NEMZETEKKEL kulturális és gazdasági téren találjunk szövetségeseket – KÖLCSÖNÖSEN JÓ KAPCSOLATOKAT ÉPÍTSÜNK KI és BIZTOSÍTSUK HELYÜNKET a KÁRPÁT-MEDENCÉBEN.

HIT és ERŐ

MEGMARADÁSUNK és SIKEREINK ZÁLOGA az ÖSSZEFOGÁS –Fontosnak tartjuk a családok szerepét alapvető értékeink és IDENTITÁSUNK MEGŐRZÉSÉHEZ. Munkánkkal, eredményeinkkel, egymás iránti felelősségvállalásunkkal ADJUNK HITET és ERŐT EGYMÁSNAK – a KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉLŐ MAGYAR EMBEREK a magyar nemzet teljes jogú tagjai legyenek, egészséges MAGYARSÁGTUDATTAL ÉLJÉK ÉLETÜKET.
 
 
 

KULTÚRA és GAZDASÁG

Kultúra nincs gazdaság nélkül és gazdaság nincs kultúra nélkül.
A Kárpát-Haza Klub anyaországi és külhoni rendezvényein a kultúra és a gazdaság együttélését, egymásra hatását kívánja bemutatni a gyakorlatban. A kultúra és az oktatás támogatása kiemelt szerepet kap és együtt él a cégek és vállalkozások érdekeivel, így a gazdaság fejlődését szolgálja. Ez a szemléletváltás és szellemiség az összetartozás érzésével, mint „hozzáadott értékkel” meghatározó módon segíti életképességünket a Kárpát-medencében.

ANYANYELVÜNK VÉDELMÉBEN

ANYAORSZÁGI és KÜLHONI kulturális, gazdasági KÖZÖSSÉGEK közreműködésével programokat és projekteket szervezünk a Kárpát-medencében. Az összetartozás erejével támogatjuk és lehetőségeink szerint SEGÍTSÉGET adunk ahhoz, hogy az „ŐSHONOS LAKOSSÁG” TANULHASSA, BESZÉLHESSE ANYANYELVÉT, megtarthassa hagyományait, nemzeti identitását. Közös érdekünk, hogy a SZOMSZÉD NEMZETEKKEL EGYÜTT SZÜLŐFÖLDÜNKÖN SZABADON ÉLHESSÜNK SAJÁT KULTÚRÁNKBAN.
 
 
 

MUNKAHELY A SZÜLŐFÖLDÖN

Anyaországi, valamint külhoni gazdasági közösségek közreműködésével gazdaságfejlesztési és innovációs programokkal ERŐSÍTSÜK A SZÜLŐFÖLD MEGTARTÓ EREJÉT.
Civil szerveződéssel a Kárpát-Haza Klub által felkért szakemberek közreműködésével, adjunk segítséget a hagyományokra épülő CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK elindításához, valamint anyaországi és külhoni MAGYAR VÁLLALKOZÓK MUNKAHELYTEREMTŐ KAPCSOLAT ÉPÍTÉSÉHEZ.

TURIZMUS – HELYI ÉRTÉKEK

Az a célunk, hogy az anyaországban és külhonban SEGÍTSÜK helyi és regionális TURISZTIKAI ÉRTÉKEINK, valamint TÖRTÉNELMI HAGYOMÁNYAINK megismerését, népszerűsítését, legendáriumok elkészítését és megismertetését.
Továbbá fontosnak tartjuk a KULTÚRA, a GAZDASÁG, a TUDOMÁNY és a SPORT példaértékű képviselőinek bemutatását, valamint a GASZTRONÓMIA és az EGÉSZSÉGTURIZMUS iránti érdeklődés felkeltését.
 
 
 

KONFERENCIA és ÜZLETEMBER FÓRUM

A világhírű CSÁNGÓ FESZTIVÁLON Jászberényben évente, olyan találkozóhelyet biztosítunk a Kárpát-Haza Magyar Konferencia és Üzletember Fórum programjaival – a Jászsági Menedzser Klub Egyesület aktív közreműködésével, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének partneri együttműködésével, valamint Jászberény Város Önkormányzatának támogatásával, továbbá a Jászság kulturális és gazdasági értékeinek bemutatásával – ahol az IDELÁTOGATÓK MEGÉLHETIK az ÖSSZETARTOZÁS ÉRZÉSÉT és segítséget kapnak identitásuk megőrzéséhez, a NEMZETI INTEGRÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ.

INFORMÁCIÓS ADATBANK

Kulturális értékeink, gazdasági, egészségmegőrzési és turisztikai termékeink népszerűsítése érdekében folyamatosan bővítjük információs adatbankunkat. A Kárpát-Haza Klub civil szerveződésével, a gazdasági kapcsolatok erősítésével, a munkaerő helyben tartásával, valamint a mesterséges intelligencia hatékonyabb alkalmazásával lehetőség nyílik kis- és középvállalkozások hatékonyabb együttműködésére. Információs adatbankunkban folyamatosan biztosítjuk a felhasználóbarát felületet, melynek segítségével gyorsabb és átláthatóbb a „keresés és a kapcsolattartás”.