Regisztráció az adatbankba Bejelentkezés

Partnereink

Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége Beregszász, Kárpátalja, Ukrajna

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSz), a Kárpátalján élő magyar vállalkozók gazdasági és szociális érdekeit képviselő társadalmi szervezet. A Szövetség célja, a kárpátaljai magyarság gazdasági életének fellendítése, Ukrajna gazdaságába történő integrálása, megőrizve annak sajátosságait.

http://kmvsz.org.ua/

Prosperitati Alapítvány Szabadka, Vajdaság, Szerbia

A Prosperitati Alapítvány vajdasági magyar regionális és közösségfejlesztési alapítványként egy önkéntes, nem kormányzati és non-profit alapítvány, mely meghatározatlan időre alakult közhasznú célok jótékony elvégzésére.

Pro Economica Alapítvány Marosvásárhely, Székelyföld, Románia

A romániai magyarság szülőföldön maradásának és egzisztenciális biztonságának egyik legfontosabb feltétele a fenntartható gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés hosszútávra szóló alapjainak létrehozása. Ehhez azonban szükség van olyan átfogó, gazdasági-társadalmi elemzésre, amely alulról építkezve, szakmai alapokon mérlegeli az egyes területek gazdasági potenciálját. Ezt felismerve született meg 2016 évben a KÓS KÁROLY TERV elnevezésű gazdaságfejlesztési stratégia, amely Románia különböző régióira fogalmaz meg fejlesztési prioritásokat.

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Bákó, Románia

A szervezet célja a közösség képviselete és érdekeinek védelme. Tevékenysége ezért az identitástudat és az összetartozás erősítése, az örökölt nyelvi, kulturális, művészeti és tudományos ismeretek elsajátítása.

Kallós Zoltán Alapítvány Válaszút, Erdély, Románia

A Kallós Zoltán Alapítvány egy széleskörű, több lábon álló intézmény, amelynek három fő tevékenységi része van: oktatási tevékenység, közművelődési tevékenység, és a névadó néprajzi gyűjteményének gondozása. Missziónk a magyar népi kultúra továbbörökítése, a szórványmagyarság összefogása, erősítése, Kallós Zoltán hagyatékának gondozása, és az erdélyi népi hagyományok megőrzése, ezek átadása a fiatal nemzedékeknek.

https://kallosalapitvany.ro/

Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége Székelyudvarhely, Székelyföld, Románia

https://ukksz.ro/

Romániai Magyar Közgazdász Társaság

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság a romániai magyar közgazdászok és gazdasági kérdések iránt érdeklődők horizontálisan alakult szakmai szervezete, mely szerint minden helyi szervezet önállóan fejti ki tevékenységét a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével, az alapszabályzatban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében.

https://www.rmkt.ro/