PARTNEREINK

PARTNEREINK

Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSz), a Kárpátalján élő magyar vállalkozók gazdasági és szociális érdekeit képviselő társadalmi szervezet. A Szövetség célja, a kárpátaljai magyarság gazdasági életének fellendítése, Ukrajna gazdaságába történő integrálása, megőrizve annak sajátosságait.

Prosperitati Alapítvány Szabadka, Vajdaság, Szerbia

A Prosperitati Alapítvány vajdasági magyar regionális és közösségfejlesztési alapítványként egy önkéntes, nem kormányzati és non-profit alapítvány, mely meghatározatlan időre alakult közhasznú célok jótékony elvégzésére.

Pro Economica Alapítvány Marosvásárhely, Székelyföld, Románia

A romániai magyarság szülőföldön maradásának és egzisztenciális biztonságának egyik legfontosabb feltétele a fenntartható gazdasági fejlődés és munkahelyteremtés hosszútávra szóló alapjainak létrehozása. Ehhez azonban szükség van olyan átfogó, gazdasági-társadalmi elemzésre, amely alulról építkezve, szakmai alapokon mérlegeli az egyes területek gazdasági potenciálját. Ezt felismerve született meg 2016 évben a KÓS KÁROLY TERV elnevezésű gazdaságfejlesztési stratégia, amely Románia különböző régióira fogalmaz meg fejlesztési prioritásokat.

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége Bákó, Románia

A szervezet célja a közösség képviselete és érdekeinek védelme. Tevékenysége ezért az identitástudat és az összetartozás erősítése, az örökölt nyelvi, kulturális, művészeti és tudományos ismeretek elsajátítása.

Kallós Zoltán Alapítvány Válaszút, Erdély, Románia

A Kallós Zoltán Alapítvány egy széleskörű, több lábon álló intézmény, amelynek három fő tevékenységi része van: oktatási tevékenység, közművelődési tevékenység, és a névadó néprajzi gyűjteményének gondozása. Missziónk a magyar népi kultúra továbbörökítése, a szórványmagyarság összefogása, erősítése, Kallós Zoltán hagyatékának gondozása, és az erdélyi népi hagyományok megőrzése, ezek átadása a fiatal nemzedékeknek.

Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége Székelyudvarhely, Székelyföld, Románia

Az UKKSZ fő tevékenysége az érdekvédelem, ezért szócsőként kommunikálja tagjai véleményét, erős gazdasági lobbi tevékenységet folytat és képviseli Udvarhelyszék vállalkozóinak érdekeit megyei valamint országos szinten is, jó viszonyt ápolva a mindenkori politikai vezetéssel, miközben megtartja semlegességét.

Romániai Magyar Közgazdász Társaság

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság a romániai magyar közgazdászok és gazdasági kérdések iránt érdeklődők horizontálisan alakult szakmai szervezete, mely szerint minden helyi szervezet önállóan fejti ki tevékenységét a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével, az alapszabályzatban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében.

Jászsági Önkormányzatok Szövetsége Jászberény

Ország: Magyarország Település: Jászberény Cím: 5100 Jászberény, SZABADSÁG TÉR 16.