Regisztráció az adatbankba Bejelentkezés

Céljaink

HIT és ERŐ

A HIT LEGYŐZI A HIHETETLENT! — Megmaradásunk és sikereink záloga a Kárpát-medencében az ÖSSZEFOGÁS. Elengedhetetlennek tartjuk a CSALÁDOK szerepét alapvető értékeink és identitástudatunk megőrzéséhez. Munkánkkal, eredményeinkkel, egymás iránti felelősségvállalásunkkal adjunk HITET és ERŐT EGYMÁSNAK, hogy a KÁRPÁT-MEDENCÉBEN és a DIASZPÓRÁBAN élő magyar emberek a magyar nemzet teljes jogú tagjai legyenek és egészséges magyarságtudattal éljék életüket.

ANYANYELVÜNK VÉDELMÉBEN

ANYAORSZÁGBAN és KÜLHONBAN élő kulturális, gazdasági KÖZÖSSÉGEK közreműködésével kulturális programokat, projekteket szervezünk.
Kapcsolatépítésünkkel SEGÍTSÉGET ADUNK ahhoz, hogy az „ŐSHONOS LAKOSSÁG” tanulhassa, beszélhesse anyanyelvét, megtarthassa hagyományait, nemzeti identitását és SZÜLŐFÖLDJÉN SZABADON ÉLHESSEN SAJÁT KULTÚRÁJÁBAN.

KULTÚRA és GAZDASÁG

“Kultúra nincs gazdaság nélkül és gazdaság nincs kultúra nélkül.”
A Kárpát-Haza Klub anyaországi és külhoni rendezvényein a kultúra és a gazdaság együttélését — egymásra hatását — kívánja szolgálni. A kultúra, ezen belül az oktatás támogatása a gazdasági szereplők érdekeit, a gazdaság fejlődését eredményezi. Ez a gondolkodás és szemléletváltás az összetartozás érzésével, meghatározó módon segíti életképességünket a Kárpát-medencében.

EGYÜTT

A Kárpát-Haza Klub politikamentesen CIVIL ÖSSZEFOGÁSSAL KULTURÁLIS ÉRTÉKEINK — széles körben történő – MEGISMERTETÉSÉT, valamint a GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉT KÍVÁNJA SZOLGÁLNI.
A VELÜNK EGYÜTT ÉLŐ NEMZETEKKEL kulturális és gazdasági téren építsünk hidakat és találjunk szövetségeseket. TEREMTSÜNK KÖLCSÖNÖSEN élő, JÓ KAPCSOLATOKAT és BIZTOSÍTSUK HELYÜNKET a KÁRPÁT-MEDENCÉBEN.

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
/Gróf Széchenyi István/

MUNKAHELY A SZÜLŐFÖLDÖN

Anyaországi és a külhoni gazdasági közösségek együttműködésével gazdaságfejlesztési és innovációs programokkal ERŐSÍTSÜK a SZÜLŐFÖLD MEGTARTÓ EREJÉT. Civil szerveződéssel a Kárpát-Haza Klub által felkért szakemberek közreműködésével adjunk segítséget a hagyományokra épülő CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK elindításához, valamint anyaországi és külhoni magyar vállalkozók MUNKAHELYTEREMTŐ kapcsolatépítéséhez.

TURIZMUS

Az a célunk, hogy az anyaországban és külhonban SEGÍTSÜK a helyi és regionális TURISZTIKAI ÉRTÉKEINK, valamint TÖRTÉNELMI HAGYOMÁNYAINK megismerését, népszerűsítését — LEGENDÁRIUMOK elkészítését és megismertetését. A Kárpát-medencében fontosnak tartjuk a KULTÚRA, a GAZDASÁG a TUDOMÁNY és a SPORT példaértékű képviselőinek bemutatását, valamint a GASZTRONÓMIA és az EGÉSZSÉGTURIZMUS iránti érdeklődés felkeltését.

INFORMÁCIÓS ADATBANK

Kulturális értékeink, gazdasági, egészségmegőrzési és turisztikai termékeink népszerűsítése érdekében folyamatosan bővítjük információs adatbankunkat. Rendezvényeinken, a Kárpát-medencei mentorprogram népszerűsítésével segítjük a kis- és középvállalkozások együttműködését, valamint a versenyképesség növelését. A Kárpát-Haza Klub honlapján, információs adatbankunkban folyamatos és hatékony felhasználóbarát felületet biztosítunk a klubtagok részére, melynek segítségével átláthatóbbá, gyorsabbá válik a „kereslet-kínálat” és a kapcsolatépítés.

ÖSSZETARTOZÁSUNK JEGYÉBEN

Jászberényi Csángó Fesztivál, a Hungarikum Bizottság 2020. 10. 15-i döntése értelmében — a Kárpát – Haza Kulturális és Gazdasági Konferencia rendezvényeivel együtt, a „Magyar Értékmentő Műhelyként Működő” tevékenységével — felvételt nyert a „Magyar Értéktárba” és a „Kiemelkedő Nemzeti Érték” címet viseli. A kitüntető elismerés elnyerésében meghatározó szerepe van a Csángó Fesztivál Alapítványnak, a Jászsági Menedzser Klub Egyesületnek és a Csángó Fesztivál idején évente — a külhoni közösségek aktív részvételével — megrendezett Kárpát-Haza Kulturális és Gazdasági Konferenciának.